Membres


Pau Debon: veu i coros.
Joan Miquel Oliver: guitarres, lletra i música.
Jaume Manresa: teclats.
Pere Manel Debon: bateria i morena.
Joan Roca : baix.


"És que estic de puta mare i jo me vull morir allargat damunt sa barca
amb un tassó de vi".
(En s'estiu)